Management durabil în Siturile Natura 2000:
ROSCI0117 Movila lui Burcel şi ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Programul Operaţional Sectorial “Mediu” 2007-2013, Axa Prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii. Valoarea totală a proiectului este de 818 223 lei, din care 705 323 lei reprezintă finanţare nerambursabilă FEDR şi buget de stat.

Durata de implementare a proiectului este de 21 de luni, de la 01 octombrie 2011 până la 30 iunie 2013. Proiectul se implementează în judeţele Iaşi şi Vaslui, rural şi urban.

Scopul proiectului:
Sprijinirea protectiei si imbunatatirii starii de conservare a speciilor si habitatelor din doua situri Natura 2000, asigurand un management corespunzator la nivelul acestora: Situl Natura 2000 ROSCI0117 Movila lui Burcel si Situl Natura 2000 ROSCI0221 Sărăturile din Valea Ilenei

Informaţii suplimentare:
Vasilescu Daniela – Manager Proiect
e-mail: dana.luca@fundatiacorona.org
telefon: 0232.244.530

7103 Vizitatori site